471. Autobahn bridge blown in order to slow the enemy advance

Previous Home Next

471. Autobahn bridge blown in order to slow the advance of t